Glyfosaat

Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat glyfosaat kankerverwekkend is, zeker voor dieren en waarschijnlijk voor de mens. De bewijslast dat Glyfosaat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu, neemt alsmaar toe. 

Glyfosaat is ‘s werelds meest gebruikte breedspectrum herbicide en wordt hoofdzakelijk gebruikt om onkruid op landbouwgrond te bestrijden. Door het gebruik van glyfosaat wordt de zogenaamde shikimaat-pathway geremd, wat betekent dat de planten niet langer essentiële aminozuren kunnen vormen. Aangezien deze metabolische route alleen voorkomt in planten, bacteriën en schimmels, wordt een direct toxisch effect op mensen als onwaarschijnlijk beschouwd. Sommige studies rapporteren echter een mogelijke toxiciteit.

Het gebruik van glyfosaat en verwante residuen in voedsel, bodem en water moet niet worden onderschat. Opgemerkt moet worden dat niet alleen een glyfosaat-geïnduceerd tekort aan plantenaminozuren kan leiden tot problemen in het menselijke organisme, maar dat er ook een directe, negatieve invloed van glyfosaat op de darmflora aanwezig is.

 

Nieuw van Medivere

Glyfosaat urinetest
Laboratoriumanalyse van Glyfosaat in de urine

 

Verkoopprijs € 64,95

 

Meer informatie over deze test